Balans ontwikkelen

Voel jij je altijd helemaal in balans? Is er voldoende innerlijke rust in jou ingedaald? We leven ons leven eigenlijk altijd in een onbalans zonder dit goed te beseffen.
Ik bedoel hier niet een mogelijke onbalans tussen werk en privé of tussen inkomsten en uitgaven. Nee, dit stuk gaat over een onbalans in ons denken en voelen. Tussen onze uiterlijke kennis en ons innerlijk weten.

Wat is er dan precies uit evenwicht?

Ik bespreek hier een paar factoren die vaak niet samenwerken met elkaar waardoor jij en ik voortdurend uit evenwicht zijn:

  • Onze denk- en gevoelswereld
  • Het mannelijke en vrouwelijke
  • De intelligentie van ons brein/hoofd en de hartintelligentie

Als je het goed op je in laat werken dan lijken ze op elkaar. En dat is terecht. Denken en hoofd is overwegend een mannelijke eigenschap. Gevoel en hart is een vrouwelijke eigenschap. Beide aspecten komen voor in ieder mens maar zijn meestal niet in balans.

Verschillende werelden

Gelukkig werken bij steeds meer mensen beide werelden al redelijk met elkaar samen. Maar om het goed duidelijk te maken, zet ik het even zwart/wit neer.
Ik zie dat in het algemeen mannen en vrouwen in twee verschillende werelden leven, en ook zo handelen en communiceren.

De mannelijke denkwereld is die van overdenken (IQ), analyseren, uiterlijke kennis opdoen, manifesteren. Maar ook geldingsdrang en willen beschermen behoren tot de mannelijke eigenschappen. Het is overwegend een ik-gerichte energie vanuit de denkwereld.

De vrouwelijke gevoelswereld is die van emoties (EQ), voelen, intuïtie, innerlijk weten. Maar ook zorgzaamheid en empathie horen bij de vrouwelijke eigenschappen. Het is overwegend een wij-gerichte energie vanuit de gevoelswereld.

Vraag je nu eens het volgende af:

  • leef ik overwegend vanuit mijn hoofd of vanuit mijn hart;
  • leef ik overwegend vanuit mijn mannelijke kant of vanuit mijn vrouwelijke kant;
 

Waarom deze onbalans?

Er is ooit in de ontwikkeling van de mens een verschil ontstaan tussen het mannelijk denken en het vrouwelijk denken. Tussen de uiterlijke logica en het innerlijk voelen. De linker- en rechterhersenhelft werken daardoor minder goed samen. Ons onderwijs systeem doet daar nog een schepje bovenop door het accent vooral te leggen op de linkerhersenhelft (het rationele, de logica). We worden daardoor overwegend op onze mannelijke kant aangesproken en leven daardoor permanent in een onbalans. Op zielsniveau bestaat dit verschil echter niet!

Als de manifestatie- en geldingsdrang die bij het mannelijke hoort, voornamelijk door de emoties hebzucht en macht wordt aangedreven, krijgen we de onevenwichtige maatschappij zoals die was en is: een mannelijke dominantie (lees meer bij leiderschap).

Leven is als fietsen: om uw evenwicht te bewaren
moet je in beweging blijven.
(Albert Einstein)

Meer vrouwelijke energie

Het is nu de hoogste tijd dat het vrouwelijke in elk mens meer aandacht krijgt en gevoed wordt. Zo ontstaat er meer balans.

Bij veel mensen over de hele wereld (zeker ook mannen) dringt dit nu door en wordt er naar gehandeld. Alleen zien we hier nog te weinig van terug in het nieuws, in de bankenwereld, in onderwijs en wetenschap, of op de financiële beurzen. Waarom is dat?

Deze wereld wordt nog overheerst door een mannelijke dominantie. Door ik-gericht zijn en machtsdenken zal dat niet snel veranderen.

De veranderingsbereidheid komt daarom van onderuit de samenleving. Van ons allen! De Occupy beweging en de gele hesjes, zijn daar voorbeelden van.

De kracht van het hart

Het hart is veel meer dan een aantal gespierde holtes die door zich samen te trekken bloed door het lichaam pompen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het hart een veel grotere rol speelt in onze mentale, emotionele en fysieke processen dan we ons tot nu bewust zijn. Met name de onderzoeken van het Heart-Math Institute in California hebben hierin bijgedragen. Zie www.heartmath.org  en www.heartmathbenelux.com

Zo hebben zij ontdekt dat het elektromagnetisch veld van het hart 60 keer omvangrijker is dan die van het brein. En dat het magnetisch veld geproduceerd door het hart wel 5000 keer groter is dan die geproduceerd door het brein. En dat deze velden alle cellen in ons lichaam beïnvloeden. Ook is er een grote onderlinge verbinding tussen het hart en het brein: de hart-brein coherentie. Hoe groter je hart-brein coherentie hoe groter jouw kracht om je door de wereld te navigeren om je doelen te bereiken.

Dare to connect with your heart.
You will be lifting not only yourself
and those you love and care about,
but also the world in which you live.
(Doc Childre, HeartMath Founder)


Het belang van ons hart als kompas

Het zal je nu wel duidelijk zijn hoe belangrijk het is om het vrouwelijke in jou te laten groeien. En de kracht van de hartintelligentie beter te leren kennen. Zodat je hart als innerlijk kompas je hoofd de weg kan wijzen. Dan komt er meer innerlijke rust in je vanwaaruit waarachtige keuzes gemaakt kunnen worden op weg naar Innerlijk Leiderschap en daaraan voorbij.

Als je meer wilt weten over dit onderwerp en hoe ik je kan helpen hierin, klik dan hier

 De intuïtieve Geest is een Godsgeschenk,
het rationele verstand de dienaar.
We hebben een maatschappij geschapen
die de dienaar vereert en het Geschenk is vergeten.
(Albert Einstein)