De weg naar Innerlijk Leiderschap

Als je je ego denkpatronen hebt onderzocht en bijgesteld, en je hebt een betere balans gevonden tussen het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf, dan heb je al een prachtige reis afgelegd. Je hebt innerlijk leiderschap getoond. Je kunt nu dieper invoelen wat je wilt gaan doen. Wat je wilt gaan brengen in de wereld. Luister maar naar wat er omhoog komt!

Succesvol manifesteren

Er zijn een aantal belangrijke sleutels (poorten) tot succesvol manifesteren vanuit je eigen unieke wezen. Ik deel er hier 4:

  • Bewustzijn
  • Waarnemen
  • Intentie
  • Vertrouwen

Bewustzijn
Bewustzijn is het vermogen om jezelf waar te nemen als een zelfstandig, uniek en bezield wezen in verhouding tot je medemens, natuur en kosmos. Het vermogen om te zien en luisteren voorbij je persoonlijkheid. Voorbij je uiterlijke zintuigen.

Wil je meer over bewustzijn lezen? Klik hier

Waarnemen
Op de weg naar Innerlijk Leiderschap is waarneming een belangrijke sleutel. Er zijn twee belangrijke manieren van waarnemen:
– het ‘aanvoelen’ van de uiterlijke wereld
– het beïnvloeden van de uiterlijke wereld

Het aanvoelen van de uiterlijke wereld
De mooiste vorm van waarnemen, is met aandacht en oordeelloos tot ons laten komen wat via onze uiterlijke- en innerlijke zintuigen wordt aangeboden. Dan zien en luisteren we het meest oprecht en zuiver.

Een oordeel betekent dat onze geprogrammeerde denkpatronen weer aan het werk zijn. Ons huidige doen en laten is op deze denkpatronen gebaseerd. Wil je dat zo houden?

Het beïnvloeden van de uiterlijke wereld
Wetenschappelijk is veelvuldig aangetoond dat we met gericht bewustzijn, op kwantum fysisch niveau, de werkelijkheid kunnen beïnvloeden. Kort gezegd kunnen we met gericht bewust waarnemen de werkelijkheid veranderen. En ook scheppen en creëren. Dus als we een object of proces oordeelloos waarnemen, zal dit vooral neutraal beïnvloed worden. Het hangt in belangrijke mate af van onze (diepere) instelling. Oftewel, met welke intenties sta je in de wereld en neem je waar.

Intentie
Je diepere intentie is je innerlijke drive. Het zijn de diepere gevoelens van waaruit je leeft en handelt. Het is je (vaak onbewuste) innerlijke scheppingskracht waarmee je de dingen in het leven wilt vormgeven.

Vertrouwen
Een bewust levend mens is zich meer bewust van de samenhang van het leven. Van de eenheid tussen mens en natuur bijvoorbeeld. Als je een weg gekozen hebt op basis van je intuïtieve weten, is vertrouwen steeds meer een basiselement in je doen en laten. Want op een dieper niveau wéét je immers! Dat neemt niemand je af!

Stel jezelf de volgende vragen eens:

  • Wat zijn mijn onbewuste denkpatronen? Voorbeeld: ‘hoe word ik er beter van’ of ‘hoe kan ik helpen’.
  • Heb je wel eens het gevoel dat je geremd wordt in de dingen die je wilt doen?
  • Heb je wel eens het gevoel dat je veel meer zou willen doen wat je hart je ingeeft, maar dit niet doet omdat je vast zit in de vele afhankelijkheden waarin je gevangen zit?
  • Wil je ontsnappen aan oude patronen waarin iets of iemand ‘buiten ons’ en ‘boven ons’ alles voor je regelt?

Als je het roer van je leven in eigen handen wilt nemen, loop ik graag een tijdje met je op in je transitieproces. Kijk hier voor meer informatie.

 

De Tao van doen is zijn  (Lao-Tse)