Dienend Leiderschap

Dat klinkt toch bijna alsof je jezelf moet wegcijferen om een ander de ruimte te geven? Of als een niet effectieve of krachtige vorm van leiderschap? Dat is zeker niet het geval! Dienend leiderschap is een krachtige vorm van leiderschap die behalve stimulerend voor jezelf ook heel positief werkt voor anderen. In dit stuk wil ik je graag meenemen in wat dienend leiderschap inhoud, wat de kenmerken van een dienend leider zijn en hoe dit past in de nieuwe betekeniseconomie.

Wat is dienend leiderschap?

Je zou kunnen zeggen dat dienend leiderschap het tegenovergestelde is van hiërarchisch leiderschap. Dienend leiderschap is echter niet nieuw. Bijna 50 jaar geleden liet Robert K. Greenleaf de wereld kennis maken met het begrip ‘Servant-Leadership’.

Greenleaf: ‘Het begint met het natuurlijke gevoel dat men in de eerste plaats wil dienen. Daarna maakt men bewust een keus om te trachten te leiden. Het verschil met andere vormen van leiderschap is gelegen in de zorg die een dienend leider op de eerste plaats besteedt aan het tegemoet komen aan de voornaamste prioriteiten van anderen.’

Greenleaf schetst dat dienend leiderschap begint bij een gevoel, bij een basis waarde. De vele intensieve trainingen die er bestaan om dienend leiderschap aan te leren, zorgen er niet per definitie voor dat je daarna ook die dienend leider ‘bent’. De basis ligt bij jou, bij jouw gevoel, jouw weten.
Pas dan kun je gaan leren hoe je dit gevoel mag gaan manifesteren in je dagelijks leven. Ik ben ervan overtuigd dat met het laten zien van dienend leiderschap de wereld een plek wordt waarin mensen zichzelf en elkaar kunnen ‘dienen’ om een menswaardige samenleving te creëren.  

Wil je meer lezen over waar jouw gevoel of innerlijk weten vandaan komt? Of hoe je het kunt ervaren? Klik dan hier!


Kenmerken van een dienend leider

Wat laat een dienend leider dan zien in zijn of haar leven of organisatie? Hoe pas ik het dienend leiderschap toe in mijn eigen leven?

Vaak voel je zelf wat daarin goed is voor jou en je omgeving.

Het begint natuurlijk bij het uitdragen van het doel of de missie van jou of je organisatie. Waar wil je met elkaar voor staan? Daarnaast is een dienend leider iemand die:

• de nadruk legt op de ontwikkeling van de mens;
• goed kan luisteren, faciliteren, inspireren, verbinden en vertrouwen kan geven;
• gericht is op bewustwording en zingeving;
• daarmee het beste uit zichzelf èn anderen haalt;
• zelfstandig denken en werken stimuleert;
• horizontaal leiding geeft;
• zich verantwoordelijk voelt voor elkaar en de aarde (gemeenschapszin);
• bescheiden is, hij of zij hoeft niet zelf in de spotlights te staan;
• waarden gedreven is vanuit een innerlijke overtuiging.

Dienend leiderschap is dus niet voor watjes 🙂 . Er is moed voor nodig om als dienend leider te leven. Gelukkig staat de tijdsgeest nu open voor dienende leiders (zie leiderschap)!

Dat zien we ook terug in de overgang van een kenniseconomie naar een betekeniseconomie.

Kenniseconomie versus betekeniseconomie

Een kenniseconomie heeft een basis in feiten, een top-down sturing en stelt vaak ‘Hoe-vragen’.

Een betekeniseconomie gaat uit van de ‘Waarom-vragen’, en zal in een meer open- en horizontale structuur georganiseerd worden. Zingeving komt hier op de eerste plaats. Het draait om bewuste mensen die een bijdrage willen leveren aan een meer menswaardige samenleving.

Wij zien dit duidelijk terug in de huidige generatie millenials. Zij gaan niet meer alleen voor een mooi salaris, maar willen met hun werk ook echt een bijdrage leveren aan hun eigen ontwikkeling en die van de wereld.

De innerlijke waarden van een bedrijf en haar leiders zijn doorslaggevend voor een betekeniseconomie. Als we deze generatie willen ondersteunen en zelf een belangrijke rol willen spelen in het bereiken van een meer menswaardige samenleving is het neerzetten van ons eigen dienend leiderschap nu essentieel! En een dienend leider baseert zijn of haar kernwaarden op innerlijk leiderschap.

Ik sta voor deze menswaardige samenleving. Wil je weten hoe ik naast je kan staan in het laten groeien van jou innerlijke leider? Kijk dan hier!

Jouw plek?

Jouw plek?