De mens als kosmisch wezen – een leven dat groots eindigt!

En kunnen we ervoor kiezen om de Aarde-cyclus te verlaten en in een hoger rijk ons te begeven op een nog mooier essentie-energie-niveau van Licht en Zijn.

Ons lichaam is een biologisch afbreekbaar voertuig voor het verwerven van ervaringen van de ziel. Dit voertuig laten we achter tijdens het stervensproces. Onze spirituele essentie verlaat het fysieke lichaam en gaat een etherische vorm binnen. Jouw vorm. In dat proces zijn we ons voortdurend en volledig bewust van wat er gebeurt. Als je in die andere vorm bent gekomen, zul je ontdekken dat jij nog steeds jij bent, maar nu niet meer aanwezig bent in het zware aardse voertuig. Je kunt je nu met je gedachten verplaatsen naar waar je heen wilt. Dit zal eerst een flinke aanpassing vergen aan deze nieuwe fysica waar immers andere wetten werkzaam zijn.

In deze lezing zal Oene je, via een Powerpoint-presentatie, op zijn bekende een inspirerende wijze meevoeren op deze ontdekkingsreis. En je laten ‘ont-dekken’ wat voor groots Kosmisch wezen jij bent. Hoe we deel uitmaken van een levend Universum, dat continu opnieuw ‘ontstaat’ en beweegt in immense energiestromen. Waar ons bewustzijn en denken medeschepper is van dit grootse gebeuren. Dat overvloeit van bewustzijn en intelligentie en vele levensvormen kent op allerlei niveaus van ontwikkeling en dwars door de dimensies (essentie-trilling-barrières) heen met elkaar verbonden is.