Mysterie van de Waarheid

Vanuit een puur menselijk perspectief kunnen we geen grote doorbraak verwachten. Maar als we onszelf gaan zien als een spiritueel wezen dat een menselijke ervaring opdoet, valt er ineens veel op zijn plaats. Dan wordt ons gezichtsveld oneindig uitgebreid en liggen er ongekende mogelijkheden binnen ons bereik.

Het samen stil staan bij enkele facetten van deze mysteriën die wèl onder ons bereik liggen, zal er toe bijdragen dat we anders leren zien en in kleine stappen mogen leren hoe we in deze ‘wetenschap’ mogen groeien als mens. Dat de Geest van de Waarheid ieder van ons hierin mag begeleiden en ons mag vrijmaken.