Op de weg van Geluk

Oene zal uit eigen ervaring putten als hij ons mee voert langs zijn eigen ‘leermomenten’ die liggen op zowel het persoonlijke als op het spirituele vlak. Op een hele open wijze zal hij deze inzichten via een aantal heldere stappen uiteenzetten. Inzichten over geluk kunnen ons ook dichter bij onze eigen (innerlijke) waarheid brengen.

Er is tijdens deze avond dan ook volop ruimte voor een open dialoog overeenkomstig de prachtige woorden van Pythagoras: ‘Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen’. Dat geldt zeker ook voor geluk!