Sleutels tot eenheidsbewustzijn

Een aantal sleutelelementen zijn: de roep van onze ziel verstaan, incarnatieangst overwinnen, de Ik-Ben aanwezigheid in onszelf omarmen zonder het allemaal te moeten begrijpen, luisteren en niet meer alleen horen, leren zien i.p.v. slechts kijken.
Wat belangrijk is om zo zuiver mogelijk te zien, is de bereidheid verder te kijken dan je eigen ideeën. Daarbij is het van belang om de valkuilen van het verstand te ‘doorzien’ en keuzes te maken zonder (ego)angst. Dan zal ons verzet overgaan naar acceptatie en leren we loslaten wat ons niet meer dient.