Wie zichzelf kent, kent het Al

Dat we er al waren voordat we geboren werden en dat we er nog zullen zijn nadat we gestorven zijn.
We zijn gewend geraakt om ons te richten op de uiterlijke werkelijkheid. Maar deze buitenwereld, hoe bijzonder ook, is illusionair en niet ons ware thuis.

Tijdens de lezing zullen we een reis maken door de eeuwen heen, wat wijze mensen en geschriften uit verschillende tradities over de grootsheid van de mens te zeggen hebben. En als we ons openstellen, kunnen we samen ervaren hoe het voelt om naar binnen te gaan, vanbinnen uit te ‘weten’, bezield en aangeraakt te worden.

Carl Gustav Jung heeft dit prachtig verwoord: ‘Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt zich bewust en ontwaakt’. Gelukkig de mens die terugkeert en tot zichzelf ontwaakt. Die zal innerlijk weten dat alles in het Universum met elkaar verbonden is en dat we vanuit dat Eenheidsbewustzijn leven. Dat alles heel en Al is!