Voor Ondernemersverenigingen, Rotary clubs, Ondernemingsraden e.d.
Dit tijdperk van snelle en grote veranderingen vraagt om een andere organisatiestructuur en leiderschapsstijl.
Om dit te verduidelijken geef ik graag een inspirerende lezing over Innerlijk Leiderschap.
Ik neem je mee in wat innerlijk leiderschap kan betekenen voor een organisatie, leidinggevenden en voor medewerkers. Ik zie uit naar een uitwisseling van ideeën.

Voor bedrijven
Mijn diensten voor bedrijven zijn altijd maatwerk. Dit kan bestaan uit individuele coaching van een medewerker, trainingssessies, lezingen of workshops voor specifieke groepen.
Informatie over de mogelijke inhoud van de diensten vind je hier.

Lezingen voor Stichtingen

Graag geef ik lezingen voor uw Stichting. Deze zijn divers in onderwerpen. Je kunt denken aan levensbeschouwelijke en (ziels)bewuste onderwerpen. Bijvoorbeeld over geluk en het Wonder dat Mens heet, of over uitbreiding van bewustzijn en leiderschap. Lees meer.

Jouw weg naar Vrijheid
Graag sta ik naast je in jouw ontwikkelproces naar Innerlijk Leiderschap. Dit kan in de vorm van bewustzijnscoaching, verdiepende gesprekken (ook tijdens een wandeling) of loopbaanbegeleiding. Ik kijk er naar uit je te ont-moeten. Ontdek meer

Vergoeding
Klik hier voor meer informatie.