Privacy verklaring

We zullen al de informatie die we delen vertrouwelijk behandelen en bepaalde informatie verantwoord opslaan achter afgesloten deur of aparte opslag media.

Praktijk voor Innerlijk Leiderschap te Dokkum, hierna te noemen ‘De Praktijk’ is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens De Praktijk:
Naam: Oene A. Hofman
email: oahofman@gmail.com
Tel.nr. 06-51511434
Website: www.praktijkvoorinnerlijkleiderschap.nl
Adres: Feije van Heemstrasingel 2, 9101 AG in Dokkum

Persoonsgegevens die we verwerken

De Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (indien zelf aangegeven en indien nodig)
– Telefoonnummer ( indien zelf aangegeven en indien nodig)
– E-mailadres voor de onderlinge communicatie
– Bankrekeningnummer (alleen indien noodzakelijk)
– Gegevens over u als persoon noodzakelijk voor coaching
– Gegevens over bedrijven, organisaties voor het afstemmen van afspraken en contracten

 

Verwerkingsdoel en grondslag

De Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens met als grondslag de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst (AVG Art. 6 1b) voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Delen van informatie voor bereikbaarheid en voor een goede dienstverlening.

Uw rechten als cliënt

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Praktijk

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar oahofman@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Meestal reageren we binnen een week. Tijdens de vakantie periode kan dit iets langer duren.


De Praktijk
wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: oahofman@gmail.com