Mijn Visie
Ik geloof in een samenleving waarin de mens en de natuur centraal staan. Samen kunnen we een wereld scheppen waarin delen en het ‘wij’ denken vanzelfsprekend is. Materiele zaken als geld of belangen spelen in mijn wereld een bijrol. Leiders zijn hierbij dienend aan het bereiken van ons gezamenlijke doel.

Mijn Missie
Ik vervul een inspirerende rol in de transitie van de huidige, ego-gerichte wereld naar een door innerlijk waarden gedreven wereld. Ik ondersteun mensen in het contact maken met hun eigen, innerlijk gedreven leiderschap, vanuit de overtuiging dat bewustwording zal leiden tot een menswaardige samenleving.