Voor organisaties

Werknemers die met passie en innerlijk gedreven werken voor uw organisatie. Dat is wat u graag ziet. Inzicht, verbinding, werken vanuit innerlijke waarden en persoonlijk leiderschap zijn belangrijke aspecten om dit te bereiken.

Trainingen en workshops voor bedrijven (werknemers)

In een, voor uw bedrijf op maat gemaakte, workshop ga ik met uw medewerkers in gesprek over wat hun werk voor hen betekenisvol maakt.

Wat maakt dat ze verbinding, eigen regie, persoonlijk leiderschap en inspiratie ervaren in hun werk en hoe laat zich dat zien?

Elementen die in de workshop aan bod kunnen komen zijn:

  • Zingeving
  • Samenwerken en energie tussen mensen
  • Verbinding
  • Zelfbewustzijn en eigen kracht

Resultaat: Werknemers die vanuit innerlijk leiderschap werken.

Ik ga graag met u in gesprek om samen een workshop of een serie workshops voor uw medewerkers vorm te geven.

Ik sta ook open voor een individueel traject met uw medewerker. Bijvoorbeeld in de periode na een burn-out of in een loopbaan oriëntatie/zingevingsproces.

Trainingen en workshops voor leidinggevenden

Leidinggevenden binnen een organisatie sturen vaak op deadlines, proces en harde resultaten. Uiteraard zijn deze elementen van belang voor uw bedrijfsresultaat.

Ik geloof dat er een meer hartsbewuste manier is om dit resultaat samen te bereiken.

Steeds meer merken we dat het belangrijk is dat mensen vanuit passie kunnen werken. Mensen willen voelen dat ze zinvol en betekenisvol werk doen, zinvol voor zichzelf en voor elkaar. Dat zijzelf en hun werk ook gezien en gewaardeerd worden.

De leidinggevende speelt een cruciale rol in deze transitie. Dat uit zich in dienend leiderschap. Niet meer sturen op alleen cijfers en proces, maar voorwaarden scheppen waarmee mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Waarden als verbinding, liefde en persoonlijk leiderschap spelen hierbij een rol.

In een workshop of een serie workshops ga ik met de leidinggevenden in gesprek over hun rol als dienend leider. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Samenwerking
  • Dienen versus sturen
  • Van ego-denkpatronen naar innerlijke waarden
  • Zelfkennis

Ik ga graag met u in gesprek om samen een workshop of een serie workshops voor uw organisatie vorm te geven.

Alleen als de laatste boom is omgehakt,
Alleen als de laatste rivier is vergiftigd,
Alleen als de laatste vis is gevangen,
Alleen dan zul je erachter komen
Dat je geld niet kunt eten.

(Profetie van de Cree-indianen)