De hoogste tijd voor nieuwe vorm van leiderschap

Leiderschap

Welkom! Mijn praktijk draait om het thema Innerlijk Leiderschap.

Waarom innerlijk leiderschap denk je misschien? We hebben toch al leiders en we hebben het in Nederland nog steeds gemiddeld goed? In allerlei overzichten van (inter)nationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten komen we er goed vanaf. Denk bijvoorbeeld aan de mate van persvrijheid, onze democratisch bestel, en ons pensioen- en zorgstelsel.

Waarom dan een Praktijk voor Innerlijk Leiderschap?

Stel jezelf de volgende vragen eens:

 •  Voel jij weleens dat je iets mag komen brengen op deze wereld, maar dat je hierin wordt belemmerd?
 • Heb je weleens ervaren dat iets voor jou heel waar is, maar dat anderen dat helemaal niet als waar herkennen of zo ervaren?
 • Voel jij weleens dat je niet volledig wordt geïnformeerd?
 • Of zelfs dat het tegenovergestelde van wat je hoort, leest of ziet waar is?

Is je antwoord ja?

Dan spreekt jouw eigen innerlijk leiderschap. Luisteren naar dit innerlijk weten is vaak een uitdaging. Afleiding door dagelijkse bezigheden, berichtgeving of werk is dagelijks aan de orde.

In mijn praktijk ondersteun ik dagelijks mensen in hun proces op de weg naar innerlijk leiderschap.

Wat is innerlijk leiderschap?

De kracht en potentie van innerlijke leiderschap is groot. In ieder mens schuilt ergens een leider. Misschien wel een dienend leider. Samen ont-dekken wij die van jou!

Om je een beter beeld te geven van wat innerlijk leiderschap is en waarom iedereen meer naar zijn eigen innerlijke leiding mag gaan luisteren, vertel ik je graag iets over het ontstaan van leiderschap en hoe we ons eigen innerlijke leiderschap kunnen ontdekken.

Wil je er meer over lezen?

Wil je weten hoe ik naast je kan staan in jouw proces naar innerlijk leiderschap? Klik dan hier.

Leiderschap tot nu toe

Leiders zijn er altijd al geweest. Leiders bepalen in hoge mate hoe de maatschappij wordt ingericht en wie de macht in handen heeft. De meest dominante stijl van leiderschap is een top-down benadering in een piramidale structuur. Denk maar aan het feodale tijdperk.

De toenmalige leiders zaten in het smalste deel van de piramide. Slechts een kleine groep mensen werd er echt beter van. Dit waren (bijna) altijd mannen. De maatschappij bestond uit bijvoorbeeld adel, leenheren, clerus (kerkleiders) maar ook uit lijfeigenen, slaven en horigen.

Er is gelukkig al wel het nodige veranderd met begrippen als medewerkers, teamplayers, meewerkend voorman en huisman.

Toch herkennen we dit piramide-model vandaag nog steeds. Denk maar eens aan:

 •  Ons financieel- en bancair systeem, wat grotendeels in private handen is. Weet jij wie het geld mogen maken en wie hier het meest van profiteert?
 • Ons zorgsysteem: we hebben een goed zorgstelsel, maar door de marktwerking ontstaat er een verdienmodel waardoor bepaalde geldstromen naar elders gaan en niet naar de echte zorgverlening;
 •  Het debat over het referendum;
 •  De aandacht voor de grote ondernemingen (belastingvoordelen) en minder aandacht voor de mens in de straat (hogere belastingen);
 •  Ook bij de moderne en jonge bedrijven komt deze dominante stijl nog veelvuldig voor. Denk maar aan de dominantie van Facebook, Google, Microsoft, Apple en Amazon. Bij Amazon komen vrouwelijke medewerkers nu in opstand. Het hebben van kinderen blijkt een belemmering voor promotie.

Lees hier meer over het verhaal van Amazon.

Wil je weten hoe ik naast je kan staan in jouw proces naar innerlijk leiderschap? Klik dan hier.

De omslag

Dit piramidale systeem maakt het moeilijker om zelf in ons eigen innerlijk leiderschap te gaan staan en er naar te handelen. We zijn immers aan het systeem ondergeschikt gemaakt. Toch is nu de tijd gekomen voor jou en voor ons allen om te gaan staan!

Te gaan staan voor onze eigen stem, om wakker te worden. Dat betekent dat je je steeds bewuster mag worden van jezelf en van de wereld om je heen. Je merkt misschien al dat je andere keuzes maakt bijvoorbeeld over wat je eet en drinkt, met welke mensen je wilt omgaan. Of over je vakantiebestemming. Met andere woorden: hoe je leiding geeft aan je eigen leven verandert. Je persoonlijk leiderschap verdiept zich.

Het is belangrijk om hierbij te vertrouwen op je gevoel, op je eigen proces, een bewustwordingsproces. Lees hier en hier meer erover.

We zien nu al vele voorbeelden van bewustwordingsprocessen:

 •       De Occupy beweging wereldwijd met als kernboodschap: wij zijn de andere 99%;
 • De gele hesjes in Frankrijk. Zij protesteren tegen de hoge belastingen maar vooral tegen de elite die teveel bepaalt. Weer een Franse Revolutie?;
 • In Nederland lopen we nu te hoop vooral tegen het pensioenbeleid en voor de zorgen over het onderwijs;
 • De kinderen die in vele landen protesteren tegen het klimaatbeleid;
 • Bedrijven die ingericht zijn volgens een nieuwe structuur. Denk aan: Airbnb, Spotify of Uber

Op dit moment zitten we in een transitiefase van de oude structuren naar nieuwe structuren, waarbij er steeds meer van dit soort bedrijven gaan ontstaan.

Naar mijn gevoel is de tijd rijp voor een nieuwe vorm van leiderschap: de servant-leadership of dienend leiderschap. Deze leiderschapsstijl zal ons dichter brengen naar een meer menswaardige samenleving.

Wil je hier meer over lezen? Klik dan hier.

Wil je weten hoe ik naast je kan staan in jouw proces naar innerlijk leiderschap? Klik dan hier.